Služby

PK ( průmyslové ) kotelny

Nabízíme dodávku a montáž kompletních kotelen se systémem teplovodním, horkovodním nebo parním; s kotli na tuhá, kapalná i plynná paliva; poloautomatické, automatické v klasickém i bezobslužném provozu, ve výkonové řadě u středotlaké i nízkotlaké páry, s výkonem od 150 kg páry / hod do 50 tun páry / hod a u teplovodních a horkovodních od výkonu 1,5 MW až 35 MW, s hořáky WEISHAUPT, APH.

U kotlů na tuhá paliva s ohništěm roštovým, fluidním a nebo práškovým. U kotlů na tuhá paliva je možno spalovat taktéž po úpravách, které provádíme, různé druhy průmyslových a komunálních odpadů včetně dřevního odpadu.

U středotlakých parních kotelen na kapalná a plynná paliva je možno kotle osadit dle přání zákazníka bezobslužným provozem ERAB, GESTRA, SILBERBAURER.

U výše uvedených kotelen a kotlů na tuhá kapalná a plynná paliva v plném rozsahu výše uvedeného výkonu provádíme opravy a rekonstrukce, modernizace nebo automatizaci procesu anebo kompletní nové stavby kotelen na klíč, včetně veškerého příslušenství. Pro dodávky na výše uvedené parametry kotlů a kotelen spolupracujeme s významnými tuzemskými i zahraničními výrobci.

Střední kotelny

Jedná se o kotelny převážně na plynná a kapalná paliva, většinou teplovodní s výkonem od 500 kW do 1,5 MW. Při realizaci těchto kotelen používáme většinou plně automatické kotle tuzemské nebo zahraniční výroby ( VIESSMANN, BUDERUS, WOLF ). V případě, že lze s ohledem na topný systém použít kondenzační kotle, navrhujeme převážně kotle VIESSMANN. Podle typu použitého kotle a typu provozu a v neposlední řadě dle požadavku investora, se volí příslušný řídící systém, který ovládá režim topení a teplot. Taktéž u těchto kotelen provádíme opravy, rekonstrukce a nebo komplet celé technologie kotelny na klíč, včetně automatického zabezpečovacího systému a bezobslužného doplňovacího systému vody.

Malé kotelny

Teplovodní kotelny s kondenzačními kotli turbo typu NEFIT a BUDERUS ve výkonové řadě 21, 32, a 45 kW a COMBI 21 a 32 kW. Dále u těchto kotelen platí totéž, jako u středních výkonů .

Výměníkové předávací stanice a kompaktní výměníkové stanice

Naše společnost se zabývá návrhem, výrobou, dodávkou a montáží výměníkových stanic: teplá voda – teplá voda, horkovod – teplovod, pára – voda, a to buď klasických tzn. šroubových zaplavovacích výměníků nebo deskovými výměníky . U kompaktních předávacích stanic se jedná o deskové výměníky které jsou schopny z jednoho primárního média zvládnout ohřev topné vody i ohřev teplé užitkové vody, což znamená úspory jak ekonomické tak technické.

Rychlovyvíječe páry

Vyvíječe páry na plynná a kapalná paliva o výkonu od 80 kg páry / hod až do 9388 kg páry / hod. Jedná se o nízkotlaké a středotlaké parní vyvíječe, v provedení stojatém nebo ležatém, na principu průtočného kotle. Výhodou těchto vyvíječů je, že dodávka páry v plném výkonu je možná do několika minut ( podle výkonu) po najetí vyvíječe do provozu. Vše ostatní zajišťujeme jako u parních kotlů průmyslových kotelen – viz výše.

Opravy a rekonstrukce kotlů a výroba náhradních dílů

Pro všechny typy výše uvedených kotlů zajišťujeme servis, opravy a rekonstrukce, včetně vlastní výroby náhradních dílů na kotle od výrobců Slatina Brno, Vihorlat Snina, Roučka Brno, ČKD Dukla Praha, popř. i jiných, a to jak na kotle na tuhá , kapalná, tak i plynná paliva.

Plynové infrazářiče

Vytápěcí systém je složen z jednotlivých infrazářičů, spalujících zvolený druh plynu. Zářiče se zavěšují pod strop nebo na stěny vytápěného prostoru. Plného výkonu dosáhnou zářiče již za jednu minutu provozu a ve spojení s dodávaným ovládacím a regulačním zařízením vytváří velmi příjemnou tepelnou pohodu, s téměř ideálním rozložením teplot. V létě lze regulační zařízení s výhodou použít k ovládání větrání. Plynové zářiče se používají k vytápění průmyslových, dílenských, skladových, sportovních a jiných hal, ale i v sušících zařízeních materiálů a výrobků. Dále je lze velmi účinně a hospodárně využít jako rozmrazovací zařízení např. vagónů a v mnoha dalších aplikacích.

Některé výhody systému :

 • hospodárný systém s úsporou otopných nákladů až 75 % oproti teplovzdušným a teplovodním systémům
 • bezhlučný automatický provoz s vynikající regulovatelností a ovladatelností s volitelnou možností celoplošného, dílčího či jen místního vytápění
 • rychlý účinek, tepelná pohoda, nevzniká průvan ani víření prachu
 • snadná a rychlá instalace v nových i rekonstruovaných halách
 • odpadají investiční náklady na kotelnu, komín apod.
 • ekologický provoz – snížení emisí Nox o 60 % oproti běžným plynovým spotřebičům

Infrazářiče jsou přímotopné plynové spotřebiče. Z hlediska druhu zařízení, vlnové délky vyplývající z povrchové teploty a tím i barvy povrchu zářiče se zářiče dělí na světlé a tmavé. Při dodávkách plynových zářičů spolupracujeme s těmito výrobci: GOGAS, MANDÍK, KASPO.

Plynové zářiče GOGAS

Zářiče jsou dodávány ve stavebnicové řadě od 6 kW do 36 kW a jsou určeny do prostor s těžším provozem. Pro prodejny, předváděcí haly, sklady s náročným zbožím, dílny a podobné prostory nabízí firma GOGAS tmavé infrazářiče s uzavřeným a od prostředí dvojitě odděleným spalovacím režimem Termostar. Palivem pro oba typy zářičů může být zemní plyn, svítiplyn nebo propan. Regulační a ovládací zařízení GOGAS je skládáno ze stavebnicových prvků podle požadavků a nároků zákazníka, od nejjednoduššího ovládání „ zapnuto – vypnuto “ , až k mikroprocesorem řízenému systému Infratronic, který umožňuje naprogramovat na rok dopředu rozdílné otopné režimy v pracovních a nepracovních dnech, podle počtu směn, zapnutí nebo vypnutí celého systému v závislosti na venkovní teplotě, noční pokles prostorové teploty, temperování nebo předehřívání, větrání v létě a další funkce.

Plynové zářiče MANDÍK

Zářiče jsou dodávány ve výkonových řadách 10, 20, 30 kW.

Provedení zářičů :

 • základní provedení – otevřené plynové spotřebiče
 • speciální provedení – uzavřený plynový spotřebič
 • vytápění garáží a podobných objektů – je zohledněna požární bezpečnost

Druhy zářičů :

 • stropní infrazářiče
 • nástěnné infrazářiče
 • infrazářiče s izolací

Software : Speciálně vypracovaný program pro PC na řízení několika výrobních prostorů celého podniku - infrazářiče společně s plynovými spotřebiči ( kotli )

Napojením několika regulátorů SAL 527 na vyšší řídící systém PC lze zajistit podle potřeby :

 • požadovanou evidenci
 • záznamy skutečně dosahovaných teplot více sledovaných pracovních míst
 • programování po 30 minutách na celý týden
 • diagramy spotřeby zemního plynu – křivkové, sloupkové
 • segmentace teplotních režimů sledovaných vytápěných prostorů

Parametry jsou jednoduše nastavitelné s vysokou stabilitou nastavených pracovních režimů měření.

Plynové zářiče KASPO

Plynové infrazářiče pracují na principu bezplamenného spalování plynovzdušné směsi na povrchu porézní keramiky, která vyzařuje celé spektrum paprsků různých vlnových délek, energeticky soustředěných do paprsků tepelných - infračervené záření. Veškeré takto získané paprsky jsou soustředěny prostřednictvím zrcadlových odrazných ploch do svazku, který je směrován do potřebné oblasti. Tímto způsobem je dopravováno přesné množství tepelné energie do požadovaných prostor a tím je dosaženo dokonale regulovatelné tepelné pohody v určených místech. Ovládací jednotka při spuštění plynového infrazářiče zajišťuje automatické zapálení plynovzdušné směsi elektrickou jiskrou a následně jištění spalovacího procesu a možnosti nastavení a řízení programové regulace tepelného režimu.

Průmyslové úpravny vod

V oblasti vodního hospodářství naše firma dodává a montuje kompletní blokové a průmyslové túpravny vody. Převážně pro kotelny a energetická zařízení, ale i pro jiné oblasti průmyslu. Jedná se o zařízení, které pracuje v automatickém režimu řízeného podle průtočného množství a kvality výstupní upravené vody. Výkonové parametry těchto zařízení se pohybují od 0,5 m3 /hod do 100 m 3/hod.. okové a průmyslové Jedná se o tato zařízení : zařízení na změkčení vody, písková filtrace, odstranění železa, dechlorace a odsolení, horkovodní úpravny, reverzní osmózy a dekarbonizace. Dále dodáváme k úpravnám vody dávkovací zařízení chemikálií a přístroje na měření kvality vody. Taktéž i v tomto oboru platí, že provádíme opravy, rekonstrukce, modernizace a automatizace úpraven vod a nebo celé zakázky na klíč.

Demilinky

Dodáváme a montujeme kompletní demineralizační stanice pro teplárny, elektrárny a jiné provozy ve spolupráci s německou firmou, a to výkonu do 350 m3/ hod

Kogenerační jednotky

Kogenerace představuje nejen ekonomicky, ale i ekologicky vysoce efektivní princip kombinované výroby tepla a elektrické energie. V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako ve všech elektrárnách - roztočením elektrického generátoru. Teplo, které se k roztočení elektrického generátoru v pístovém spalovacím motoru uvolní, je prostřednictvím chlazení spalovacího motoru a výfukových plynů elektivně využito, což účinnost kogenerační výroby elektrické energie zvyšuje právě o hodnotu využitého tepla.

Výkonové řady :
9 - 30 kW
45 - 150 kW
161 - 3884 KW

Regulační stanice

Dodáváme a montujeme regulační stanice plynu, a to buď jednořadé nebo dvouřadé, nízkotlaké, středotlaké nebo vysokotlaké.

Typy regulačních stanic :
NTS / STS
STL / STS
STS / VTL

Bazény a bazénová technika

Ve spolupráci s firmou IMOVA CO Sabinov, se kterou máme výhradní zastoupení pro ČR a další země a která je dlouholetým výrobcem laminátových bazénů, naše společnost provádí montáž a doplnění těchto bazénů o technologii bazénů tj. veškeré technologické potrubní rozvody,filtrační stanice vlastní výroby a vodní atrakce- taktéž vlastní výroby. Jedná se o komplexní řešení venkovních a vnitřních bazénů pro rekreační účely, a to od studie projektu přes dodávky veškerých komponentů pro technologii bazénů tzn. filtrační zařízení, strojovny bazénu.

Dále se zabýváme výrobou jednotlivých bazénových atrakcí a rehabilitačních doplňků k bazénům, jako jsou tobogány, vodní hřiby, vodní deštníky, vodní chrliče a speciální dětské atrakce, ale i protiproudá zařízení, vodní a vzduchové hydromasáže.

Dále vyrábíme doplňkové zařízení k bazénům, jako jsou vstupní sprchové turnikety a pítka, vše z nerez oceli ANSI.

Lehká strojírenská výroba

Do oblasti lehké strojírenské výroby patří výroba jednotlivých dílů pro bazénářskou technologii, jako jsou jednotlivé druhy vodních atrakcí, dále pak klasická zámečnická výrob a a výroba paletizačních systémů pro automobilní průmysl jako je VW, AUDI,BMW,VOLVO atd.

Výroba z nerez oceli

Vybavení veterinárních ordinací vyšetřovací a operační stoly, instrumentační stolky, hospitalizační boxy a různé stojany a příslušenství jako například dentální nádstavce ke stolům atd.

Výroba speciálních nerezových strojů pro automobilový průmysl pro čištění a konzervaci obráběných dílů automobilů.

Těžká strojírenská výroba

Dodávky a montáže ocelových konstrukcí, nádrží a podobně.

nahoru