MKMS s.r.o.

Komplexní řešení energetických systémů

Společnost MKMS s.r.o. vznikla v roce 1994 se záměrem zlepšit stav ekologie a ekonomiky energetických systémů malých, středních, ale i velkých provozovatelů. Společnost poskytuje komplexní služby zejména při rekonstrukcích a opravách energetických systémů, přičemž spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních výrobců technologických zařízení pro energetiku a taktéž spolupracuje s významnými společnostmi v oblasti financování svých zakázek.

V posledních letech své činnosti rozšířila naše společnost oblasti své působnosti o obory související s úpravou vody, a to zejména úprava vod pro technologické účely a pitné vody pro bytovou a občanskou vybavenost včetně čistíren odpadních vod. S tím souvisí i obor bazénových technologií, kde zastupujeme zahraničního výrobce laminátových bazénů pro rodinné, rekreační i sportovní účely, přičemž naše společnost provádí dodávky a montáže zbývajících technologií potřebných pro provoz celých koupališť nebo aquaparků. Pro tuto oblast máme k dispozici vlastní výrobu různých typů filtrační techniky a různých komponentů pro dovybavení areálů koupališť, jako jsou nerezové sprchy, pítka, zábradlí a schůdky včetně různých nerezových atrakcí, jakými jsou vodní hřiby, chrliče s výměnnou tryskou, vodopády atd.

S tím souvisí i další obor naší činnosti, a to je strojírenská výroba a kovovýroba, kde si vyrábíme různé komponenty potřebné jak pro zakázky z tepelné energetiky, tak pro zakázky z oboru úpraven vod a bazénových technologií. V oboru strojírenské výroby a kovovýroby vyrábíme taktéž finální výrobky pro zahraniční partnery, a to ocelový paletizační systém pro automobilový průmysl, kde se jedná o dodávky pro VW, BMW, AUDI a další. Taktéž provádíme v této oblasti klasickou výrobu ocelových konstrukcí, popř. speciálních kontejnerů a nádrží. Jsme schopni pracovat s nejrůznějšími druhy materiálů od klasické oceli, přes vysoce legované oceli v oblasti nerezových a žáruvzdorných materiálů, tak mosazi a bronzu, i slitin lehkých kovů a plastů.Provádíme práce od dělení materiálu přes veškeré třískové i beztřískové obrábění a svařování výše uvedených materiálů.

Svojí činností navazuje MKMS s.r.o. na dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců pracujících v oboru již více než 30 let. Díky rozsáhlému potenciálu bohatých zkušeností se MKMS s.r.o. řadí mezi významné společnosti v oborech své působnosti a má nejlepší předpoklady stát se jedním z pilířů ve svém regionu.

Naše služby

 • výroba a kompletní dodávka zařízení tepelné energetiky a oborů s tím souvisejících, včetně demontáže, dodávky, montáže, projekční práce, MaR, elektroinstalace, inženýringu, stavební úpravy, revize a zkoušky, technologie, záruční i pozáruční servis, přípojky plynu atd.
 • opravy a rekonstrukce kotlů a kotelen, potrubních rozvodů a výměníkových stanic, včetně servisu a revizí
 • kompletní dodávky spaloven dřevního odpadu, komunálních odpadů, průmyslových odpadů a nebezpečných odpadů, včetně odsiřovacích jednotek a odprášení. Tato zařízení pracují na principu pyrolýzního a fluidního spalování
 • analýzy stávajících nebo navrhovaných energetických zařízení včetně návrhu nebo výběru optimálních variant po ekonomickém a ekologickém zhodnocení
 • dodávky, montáže a servis plně automatických bezobslužných chemických úpraven vod a demineralizačních stanic pro energetiku, chemický, potravinářský, textilní průmysl, včetně úpraven pitné vody pro bytovou výstavbu, města a čističek odpadních vod
 • dodávky, montáže a servis koupališť, sportovních a rekreačních bazénů včetně výroby bazénových filtrů a bazénových atrakcí – celé aquaparky na klíč
 • dodávky, montáže a servis plně automatických bezobslužných přímotopných plynových infrazářičů - zastoupení výrobce pro prodej, montáž a servis
 • lehká, střední a těžká strojírenská výroba
 • výroba nerez vybavení veterinárních ordinací
 • výroba z nerez ocelí
 • výroba z Al